a-z

Språk för alla, från A till Z

Vi är en innovativ språkbyrå som aktivt jobbar med att utveckla tjänster för att möta dagens växande behov av en fungerande kommunikation. Våra tolkar och tekniker samarbetar för att  gemensamt sammanställa en god och effektiv kommunikation som anpassats efter marknaden och den enskildas behov. Tillsammans anpassar och skräddarsyr vi vår lösning i förhållande till uppdragets natur. Med vår filosofi och kompetens kan du vara säker på att vi har förmågan att möta era språkliga behov.

AZ språk erbjuder sedvanlig tolk och översättningstjänster till individ, myndighet, organisation och företag.
Vi arbetar med ämnesspecialister som besitter vad vi benämner dubbel eller specialkompetens, i exempelvis juridiska eller medicinska sammanhang räcker det inte med att behärska språket bra utan specialkunskap krävs. Vi på A-Z värdesätter och främjar tolkar med fördjupad kunskap inom det fält dem förväntas leverera inom.

Health Family Registration Education Work Here are some questions you might have: New to Sweden?

”Språket är inträdesbiljett till livet”

Språket är ett redskap människan förlitar sig på och är grundläggande för livet som vi känner till det. Fungerande kommunikation är en förutsättning för en sund tillvaro i dagens hastiga vardag. Det är till och med en nödvändighet för en nyttig utveckling av individen, man ska smidigt kunna röra sig eller nå ut till olika myndigheter. Att sakna denna tillgång är således bekymmersamt och den inblicken bär vi med i vårt arbete.

Vår ambition är en kommunikation för alla på lika villkor.