Om oss

AZ är relativt nystartat och är en förhållandevis liten språkbyrå, men det ser vi som två av våra styrkor. Som företag är vi nya men AZ utgörs av språkkunniga med flera års erfarenhet från fältet. Att företaget är ungt gör oss anpassningsbara och ger företaget ett utrymme för en flexibel utveckling. Samtidigt tillåter storleken oss att vara smidiga och möjliggör en mer personlig kontakt med våra uppdragsgivare och även sinsemellan.

Vårt första uppdrag kom till oss i vårt arbete inom vården. Vi uppmärksammade att många av våra tolkuppdrag krävde specialkompetens och en fingertoppskänsla för det givna sammanhanget. I vissa fall blev konsekvenserna oetiska och vi upplevde en skyldighet inför problematiken. Med en kärlek för språk och en förståelse för struktur kände vi på AZ att vi bör agera.

Att vi är förhållandevis små gör det möjligt för våra tolkar att  förädla den kunskapen de samlar in under sina individuella uppdrag. Genom att dela och diskutera erfarenheter i vårt interna forum utvecklas deras kompetens och företagets kapacitet i sin helhet. Dessutom ingår våra tolkar i ett samarbeta med våra interna IT-tekniker och tillsammans söker de efter innovativa lösningar. Våra tekniker arbetar ständigt med att utveckla mjukvara som ska komplettera vårt arbete i synnerhet och kommunikation i allmänhet.

 

Läs om vår senaste tjänst: Kontorsöversättning